Gegevensbescherming

Wij vinden het belangrijk dat uw privacy gewaarborgd blijft tijdens het verwerken van uw persoonlijke gegevens. Wij verwerken uw persoonlijke gegevens gedurende uw bezoek aan onze website in overeenstemming met de landelijke databeschermingswet (BDSG) en andere wettelijke regelementen betrekking hebbende op electronische bedrijfsvoering. Wij garanderen te werken in overeenstemming met de volgende principes:

Automatisch verzamelde niet persoonlijke data

Wanneer u onze websites bezoekt, zullen onze servers standaard de naam van uw internet provider, de website waar vandaan u ons bezoekt, de bij ons bezochte pagina's en de datum en duur van uw bezoek opslaan. Wij gebruiken deze informatie om de aantrekkelijkheid van onze pagina's te bepalen en voor het verbeteren van de prestatie en inhoud van onze pagina's. Wanneer u onze pagina's bezoekt vanuit telecommunicatie services, worden communicatie gerelateerde informatie (zoals bijv. ip-adressen) en gebruikers gerelateerde informatie (zoals bijv. over de start en duur van het gebruik alsmede de door u gebruikte telecommunicatie services) automatisch technisch gegenereerd. Hieruit kunnen ook conclusies worden getrokken die betrekking hebben op persoonlijke data. Voor zover het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw communicatie- en gebruiksgerelateerde informatie absoluut noodzakelijk is, valt dit onder de wettelijke regulatie van databescherming. Wanneer u een van onze websites bezoekt, is het mogelijk dat wij informatie in de vorm van een "cookie" op uw computer opslaan, die bij een eventueel volgend bezoek zal worden herkend. Cookies geven ons onder andere de mogelijkheid onze website aan uw interesse aan te passen. Wanneer u niet wilt dat wij uw computer herkennen, raden wij u aan de instellingen van uw internet browser zodanig te wijzigen dat cookies van uw harde schijf worden verwijderd, alle cookies worden tegengehouden of u waarschuwt voordat cookies worden opgeslagen.

Gegevensbescherming door Google Analytics en Google Remarketing

Deze website maakt gebruik van Google Analytics en Google remarketing. Dit zijn services van Google Inc. ("Google"). Google maakt gebruik van zogenaamde "cookies", zogeheten tekst bestanden die op uw computer worden opgeslagen en ervoor zorgen dat het gebruik van de website kan worden geanalyseerd. De informatie die door de cookie wordt gegenereerd met betrekking tot uw gebruik van deze website (inclusief uw IP adres) wordt doorgestuurd aan de server van Google in de Verenigde Staten en daar opgeslagen. Hierna zal Google de laatste 3 karakters van het IP adres verwijderen zodat er geen compleet IP adres meer bekend zal zijn. Google conformeert zich aan de regelgeving van de "US-Safe-Harbor" overeenkomst en is geregistreerd in het "Safe-Harber" programma van het US Department of Commerce. Google zal deze informatie gebruiken voor het analyseren van het gebruik van onze wesite, het opmaken van rapportages over de activiteiten op de website voor de beheerder van de website en voor het geven van andere services gerelateerd aan het gebruik van de website en het internet. Google is gerechtigd deze informatie door te geven aan derden, wanneer dit door de wet is voorgeschreven of wanneer deze partijen de data in opracht van Google verwerken. Derden, inclusief Google, plaatsen advertenties op websites op het internet. Derden, inclusief Google, maken gebruik van opgeslagen cookies voor het plaatsen van advertenties gebaseerd op het vorige bezoek van deze website door gebruikers. Onder geen beding zal Google uw IP adres linken aan andere data van Google. Tegen de data collectie en opslag kan op elke gewenst toekomstig moment bezwaar aangetekend worden. U kunt het gebruik van cookies door derden deactiveren door het oproepen van de opt-out pagina van Google advertising. Als alternatief kunnen gebruikers de het gebruik van cookies door derden deactiveren door het oproepen van de opt-out pagina van het Netword Advertising Iniative. Wij willen u er in dat geval wel op attent maken dat het kan voorkomen dat u niet meer alle functies van onze website volledig kunt benutten. Door het gebruik van deze website gaat u akkoord met het gebruik van de over u verzamelde data door Google zoals hierboven beschreven en voor het hierboven aangegeven gebruik. Tegen het verzamelen van data en opslag hiervan kan op elk gewenst toekomstig moment bezwaar worden gemaakt. Hier vindt u verdere informatie over de voorwaarden van Google.

Restricties in het gebruik en doorgeven van persoonlijke gegevens aan een specifiek contact of voor specifiek gebruik.

Wij verwerken en gebruiken uw persoonlijke gegevens om u te informeren over onze services en zullen u hier verder vragen over stellen, indien nodig. U kunt te allen tijde bezwaar aantekenen tegen het gebruik van uw persoonlijke gegevens voor advertentie doeleinden bij Rental Alliance (ook schriftelijk): Rental Alliance GmbH, Achener Weg 60, 88316 Isny; reservation(at)rent-easy.eu; Tel. 00497562 913 89 290; Fax: 00497562 913 89 270. Wij willen onze reclame ook graag telefonisch en per email aan u overbrengen. U verklaart uw instemming hiermee door te klikken op het veld voor uw akkoord aan onze privacy voorwaarden. U kunt uw akkoord op ieder toekomstig moment intrekken (ook schriftelijk): Rental Alliance GmbH, Achener Weg 60, 88316 Isny; reservation(at)rent-easy.eu; Tel. 00497562 913 89 290; Fax: 00497562 913 89 270. Het verzamelen en/of doorgeven van persoonlijke gegevens aan overheidsinstellingen en autoriteiten zal worden uitgevoerd in het licht van de verplichte nationale wettelijke voorschriften. Wij hebben onze medewerkers verplicht tot geheimhouding en vertrouwelijkheid met betrekking tot gegevens. Wanneer u vragen heeft met betrekking tot het verwerken van uw persoonlijke gegevens, kunt u contact opnemen met de verantwoordelijke voor databescherming, hier kunt u ook terecht met eventuele informatie aanvragen, suggesties of klachten. Vanwege de doorontwikkeling van internet zullen wij onze Privacy Policy constant aanpassen. Alle wijzigingen zullen op deze pagina worden aangekondigd. Daarom raden wij u aan de pagina regelmatig te bezoeken om geïnformeerd te blijven over de actuele status van de Privacy Policy.

Informatierecht

Op aanvraag, zullen wij u zo spoedig mogelijk informeren of en welke persoonlijke gegevens van u zijn opgeslagen in onze systemen. Wanneer, ondanks onze inspanningen om de correctheid en actualiteit van de gegevens te garanderen, er foutieve informatie is opgeslagen, zullen wij dit op uw verzoek corrigeren.

Veiligheid

Wij benutten alle technische en oganisatorische maatregelen voor de bescherming van uw bij ons geregistreerde data tegen alle on- en willekeurige manipulatie, verlies, destructie of toegang door ongeauthoriseerde personen. Onze veiligheidsmaatregelen worden continu verbeterd in lijn met de technologische vooruitgang.

Links naar andere websites

Onze websites kunnen links bevatten naar andere websites. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de privacy regelementen of de inhoud van deze websites van derden.

Gebruik van Facebook plugins

Op deze internet pagina's, worden plugins gebruikt van het sociale netwerk facebook.com door Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook"). Wanneer u pagina's oproept vanaf onze webpagina's met dergelijke plugins, dan zal een connectie met de Facebook servers tot stand worden gebracht en zal de plugin getoond worden op de webpagina door middel van communicatie met uw browser. Op die manier wordt aan de Facebook server gecommuniceerd welke van onze webpagina's u heeft bezocht. Wanneer u als Facebook gebruiker op dat moment bent ingelogd, zal Facebook deze informatie toeschrijven aan uw persoonlijke Facebook gebruikersaccount. Wanneer de plugin functies worden gebruikt (zoals het klikken op de "like" button, commentaar schrijven) zal deze informatie ook aan uw Facebook account worden toegewezen, dit kunt u alleen voorkomen door uit te loggen voordat u de plugin gebruikt. U kunt meer gedetailleerde informatie over het verzamelen en gebruik van gegevens door Facebook alsmede over uw eigen rechten en mogelijkheden voor het beschermen van uw privacy vinden in de privacy policy van Facebook.

Responsible authority

Rental Alliance GmbH
Achener Weg 60
88316 Isny im Allgäu
E-Mail: datenschutz(at)rental-alliance.com 

External commisioner for data protection:

Stefan Fischerkeller
Deutsche Datenschutzkanzlei
Tel.: +49 7542 949 21 00 
E-Mail: anfragen(at)ddsk.de